Zaiying Zhou

Zaiying Zhou

Lecturer

Office: Room 203C, Weiqing Building, Tsinghua University

Phone: +86-10-62790581

Email: zyzhou@mail.tsinghua.edu.cn