Jiangdian Wang

Jiangdian Wang

Lecturer

Office: Room 203C, Weiqing Building, Tsinghua University

Phone: +86-10-62785027

Email: wangjiangdian@mail.tsinghua.edu.cn