Academic Committee

Jun S. Liu

Chairman

Rong Chen

Member

Zhizhong Li

Member

Xihong Lin

Member

Xiaotong Shen

Member

Lijian Yang

Member

Hongyu Zhao

Member

Yu Zhu

Member